Fő tartalomhoz
Lindab Logo
Choose languge

Adatvédelmi nyilatkozat pályázók számára

Adatvédelmi nyilatkozat pályázók számára

Keltezés 2018. május 25.

LINDAB GROUP

 

Megjegyzés: Az adatvédelmi nyilatkozat alapján a személyes adatok kezelésére, illetve a feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó követelményeknek meg kell felelni az Általános adatvédelmi rendelet 13.-15. cikkelye alapján, amely 2018.május 25-én lép érvénybe.

A megjegyzésben szereplő példák (többek között, a személyes adatok feldolgozásának menetére, céljaira, jogi hátterére, a személyes adatok kezelőire, a személyes adatok továbbítása harmadik ország részére és a személyes adatok tárolási időtartamára vonatkoznak) kizárólag példaként szolgálnak, amelyet az adott vállalat egyedi folyamataihoz kell igazítani.

     1. CÉL ÉS TARTALOM

 • A toborzási folyamatokért felelős Lindab Kft-nek össze kell gyűjtenie és további adatfeldolgozást kell végrehajtania a pályázók személyes adatait illetően, annak érdekében, hogy értékelni tudják a jelölt megfelelőségét az adott pozícióra.
 • A Lindab Kft kiemelten fontosnak tekinti a magánélet biztonságát és elkötelezett afelé, hogy megvédje a pályázók személyes adatait. Ebből kifolyólag a személyes adatok feldolgozását a Személyes adatokról szóló törvény1 és az Általános adatvédelmi rendelet2 alapján végzi annak érdekében, hogy megvédje az egyén magánéletét személyes adatai feldolgozása során.
 • A dokumentum célja, hogy információkat biztosítson arra vonatkozólag, hogy a Lindab Kft hogyan gyűjtse össze, dolgozza fel és ossza meg a pályázókkal kapcsolatos személyes adatokat. Mindemellett, a jelen dokumentum információkat tartalmaz a pályázók jogairól a személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban.
 1. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOT LEHET FELDOLGOZNI?
  • A Lindab Kft a következő típusú személyes adatokat dolgozza fel:
 • Kapcsolat felvételi információk (név, lakcím, email cím, és telefonszám);
 • Fotók;
 • Korábbi munkatapasztalattal és tanulmányokkal kapcsolatos információk( az önéletrajzban mellékelt információk, kísérőlevél);
 • Intelligencia és személyiség tesztek eredményei.

Általános szabály, hogy a Lindab Kft közvetlenül a pályázótól gyűjti be a személyes adatokat. Esetenként a Lindab Kft egy harmadik fél segítségével dolgozza fel a pályázó személyes adatait, ide tartoznak a munkaközvetítő irodák, a referenciaként szolgáló korábbi munkaadók, a nyilvánosan hozzáférhető források, mint például a nemzeti adóhatóság és más nyilvános ügynökségek vagy hatóságok.

 1. MILYEN CÉLBÓL DOLGOZHATÓAK FEL SZEMÉLYES ADATOK?
  • A LindabKft a következő célokkal dolgozza fel az ön személyes adatait:
  • Annak érdekében, hogy áttekinthesse Ön megfelel-e a meghirdetett álláslehetőségre;
  • Annak érdekében, hogy feldolgozhassa a lehetséges munkával kapcsolatos követelményeket ( diszkriminációval kapcsolatos követelmények, stb.); valamint
  • Annak érdekében, hogy megszerkessze a pályázó munkaszerződését, abban az esetben, ha felvételt nyer.
  • Abban az esetben, ha megfelel és hozzájárul, miután a toborzás véget ért, eltárolják egy belső adatbázisban a kapcsolattartáshoz szükséges információkat, valamint a további potenciális pályázók adatait, annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjanak lépni a pályázóval, ha releváns pozíció megüresedik.
  • Annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk, ha a jelentkezése elutasításra kerül.

     4. HOGYAN DOLGOZHATÓAK FEL A SZEMÉLYES ADATOK?

 • A Lindab Kft a következő módokon dolgozza fel az adatokat:

Manuálisan, mely feldolgozás azt jelenti, hogy az emberi erőforrások személyesen és további személyek bevonásával dolgozzák fel a személyes adatokat

 1. MILYEN JOGOK ALAPJÁN DOLGOZHATÓAK FEL A SZEMÉLYES ADATOK?

A Lindab Kft a következő jogok alapján dolgozza fel a személyes adatokat:

 • A Lindab Kft legitim érdeke, hogy feldolgozza a pályázó személyes adatait, kivéve, ha a pályázó alapvető jogai és szabadsága sérülhet;
 • Az ön egyértelmű beleegyezése által a Lindab Kft megőrzi a személyes adatait és dokumentumait a jövőbeni toborzási folyamatokhoz; valamint
 • A személyes adatok feldolgozása a munkaszerződés megkötéséhez szükséges.
 1. HOGYAN VÉDJÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT, VALAMINT MIKOR OSZTJUK MEG AZOKAT?
  • A Lindab Kft végrehajtja a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, annak érdekében, hogy megelőzze a személyes adatvesztést, illetéktelen hozzáférést és felhasználást.
  • A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak száma korlátozott a Lindab Kft-nél. A hozzáférés a személyes adatokhoz kizárólag a személyes adatokat feldolgozók számára lehetséges a fent meghatározott céloknak megfelelően. Amennyiben szükséges, továbbítja a szükséges adatokat a Lindab Csoporton belül további vállalatoknak.
  • A Lindab Kft továbbíthatja a személyes adatokat a számára szolgáltatást nyújtó harmadik fél számára, például olyan együttműködési partner részére, mint a munkaerő-közvetítői irodák, amelyek feldolgozzák a személyes adatokat a jelöltek értékelése céljából.
 2. MENNYI IDEIG KELL A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGŐRIZINI?
  • A Lindab Kft eltérő tárolási időtartamot alkalmaz a személyes adatok különböző kategóriáira.
  • A pályázók személyes adatai a toborzási folyamatok végét követő 30. napon törlésre kerülnek. Ha a Lindab által összegyűjtött személyes adatok feldolgozásának eredeti célja megszűnik, akkor a Lindab Kft-nek törölnie kell a személyes adatokat.
 1. MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATAI?
  • Hozzáférési jog
   A pályázónak joga van kikérni az arra vonatkozó információkat, miszerint, hogyan és milyen személyes adatait dolgozták fel, valamint a feldolgozott személyes adatok másolatának egy példányát átvenni.
  • Korrekciós, tiltakozási, törlési, és korlátozási joga
   Ha a feldolgozott személyes adatok a Lindab Kft által nem megfelelőek, hiányosak vagy nem relevánsak, ez esetben kezdeményezhető korrekció vagy az adatok törlése. Ha nem ért egyet azzal, hogy a Lindab Kft jogszerűen dolgozza fel a személyes adatokat elutasíthatja a feldolgozást vagy kérvényezheti a feldolgozás szigorítását.

A pályázónak továbbá joga van kérvényezni a feldolgozás szigorítását. Például, kérvényezhető a feldolgozás folyamatának szigorítása, abban az esetben, ha a pályázó úgy véli a feldolgozott személyes adatai nem megfelelőek vagy a feldolgozási célok szempontjából nem lényegesek. Kérem, vegye figyelembe, hogy a szigorítás vagy a személyes adatok törlése arra enged következtetni, hogy a Lindab Kft-nek nincs lehetősége teljesíteni a kötelezettségeit. A törléshez való jog nem alkalmazható, amennyiben a tartalom feldolgozása szükséges, mint például olyan jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, amelyet az Európai Unió vagy tagállami törvények írnak elő a Lindab Kft számára.

 • A beleegyezés visszavonásának joga
  Ha a pályázó hozzájárult a személyes adatainak feldolgozásához bizonyos cél érdekében, joga van visszavonni a beleegyezését. Ha a pályázó vissza szeretné vonni a beleegyezését, kapcsolatba kell lépni a Lindab Kft-nél a 9. szakaszban megadott kapcsolati információk alapján.
 • Adathordozhatósági jog
  Amennyiben a Lindab Kft a pályázó beleegyezése alapján feldolgozza a személyes adatait, a pályázó kérésére, annak tartalmáról egy jól-strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban a pályázó részére bocsátható, valamint a pályázónak joga van személyes adatainak továbbítására egy másik adatkezelőhöz.
 • Követeléshez való jog
  A Lindab Kft számára kiemelten fontos, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a pályázó biztonságban érezze magát. A Lindab Kft elkötelezett afelé, hogy az összes pályázó adatainak sértetlenségét biztosítsa, valamint, személyes adatokat megfelelő hozzáértéssel dolgozza fel. Ha a pályázó úgy gondolja, hogy a személyes adatait nem megfelelően dolgozzák fel, kérem, lépjen kapcsolatba velünk. A pályázónak jogában áll panaszt benyújtani a joghatósága alá tartozó felügyeleti hatósághoz.
 1. KAPCSOLAT
  • A Lindab Kft (Cg: 13-09-065422, székhelye 2051 Biatorbágy, Állomás u 1/A) a személyes adatok feldolgozásért felelős adatkezelő. Ez azt jelenti, hogy a Lindab Kft biztosítja a személyes adatok megfelelő módon történő feldolgozását és, hogy a feldolgozás az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik. Az adatkezelésért felelős vezető Losonczi Réka, elérhetősége személyesen vagy postai úton a Lindab Kft székhelyén van, elektronikusan pedig az reka.losonczi@lindab.com címen érhető el.