Fő tartalomhoz
Lindab Logo
Choose languge

Sporttevékenységi célú létesítmények,tornacsarnokok

Épületek, létesítmények megvalósítása mindig valamilyen céllal, bizonyos funkciók kiszolgálására történik. Ezért érdemes általánosságban összefoglalni az épületek végleges kialakítását befolyásoló legfontosabb tényezőket (a teljesség igénye nélkül):

  • építtetői igények: funkció, esztétika, várható élettartam,
  • bekerülési és üzemeltetési (fenntartási) költség
  • szakhatósági követelmények (EU hatályú, országos, helyi), pl. városépítészeti,
  • beépítési szempontok műszaki követelmények (építésügyi jogszabályok, rendeletek, szabványok, stb.)
  • rendelkezésre álló építőanyagok, építési termékek, technológiák
  • építési helyszínnel és kivitelezéssel összefüggő helyi szempontok
  • (pl. talajviszonyok, időjárási ill. környezeti hatások, kivitelezési technológia és idő, gépigény, stb.)

Az előzőekben felsorolt számos feltétel között vannak kötelezően betartandó és vannak rugalmasabb, és bizonyos esetekben akár egymásnak ellentmondó szempontok is, ezért minden esetben egyedileg kell meghatározni azt a műszaki tartalmat, amely – még ha kompromisszumok árán is – valamilyen elvárt színvonalon képes megfelelni valamennyi kívánalomnak, azaz végül minden szempontból elfogadható. Ennek a sokrétű feltétel-rendszernek való megfeleltetés műszaki megfogalmazását hívhatjuk „tervezésnek”. Nagyon fontos ezért, hogy minden épület megfelelő műszaki színvonalú és gazdaságos megvalósítása csak megfelelő szintű egyedi tervezés alapján történhet. A sportolási, testmozgási célokat szolgáló épületekkel szemben támasztott követelmények között a legfontosabb a funkciónak való megfelelés. Az iskolai tornacsarnokok illetve sportcsarnokok tervezésénél az elsődleges szempont a megfelelő méretű tér biztosítása a testmozgás, a sportolás céljára. Az iskolai testnevelés órákhoz szükséges méreteket szabványok határozzák meg, a sportpályák hivatalos mérete sportágaktól függően szintén szabályozva van, ezek alapján kell meghatározni a csarnok szükséges méreteit. Ebből fakadóan ezek az épületek tipikusan nagy fesztávolságú, nagy belmagasságú csarnokszerkezetek. A sportcsarnokhoz különböző kiszolgáló helyiségeket kell illetve lehet biztosítani (pl. szertár, öltözők, mosdók, irodák, tárgyaló, stb.), amelyeket részben kötelező szabványos előírások, részben egyedi építtetői igények határoznak meg.

Mintacsarnokaink, a jelenleg érvényben lévő magyar szabványoknak megfelelően 3 különböző méretben kerültek megtervezésre, igazodva a különböző iskola, települési, városi méretekhez, igényekhez.

Letölthető katalógus:
Lindab Sport és tornacsarnokok

Kérjen ajánlatot most!